Message

Anandakapila Saraswati pravi, da smo zahodnjaki skrčili življenje na nerodovitno odlagališče stranskih produktov potrošništva ter nepomembna in naključna srečevanja subatomskih delcev. Naša kultura je ločila um od telesa, povzdignila logiko na račun intuicije in kastrirala čustva v korist mišljenja. Seks je skoraj edina transcendentna izkušnja, ki nam še preostane.

 

Orgazem je edino spontano in naravno izkustvo nesmrtne in brezčasne dimenzije, ki ne pozna bolečine.

Ecstasy through Tantra – Dr. Jonn Mumford /Swami Anandakapila Saraswati/

Tantra je že davno pred Freudom, Jungom in biološkim determinizmom prepoznala pomembnost in globino seksualnosti. Uči nas, da se naši hedonistični porivi, ki temeljijo na uživanju, lahko transformirajo v duhovno izkustvo. Erotični sentiment nosi v sebi seme misticizma in tudi orgazem lahko uporabimo kot sredstvo, s katerim lahko dosežemo spremembo zavesti – oziroma transcendenco. Če je Tantra je sistem, s pomočjo katerega svojo zavest širimo do končne osvoboditve, se seveda takoj vprašamo kakšna naj bi ta končna osvoboditev bila. Vzhodnjaški koncept osvoboditve /moksha / lahko obrazložimo tudi kot osvoboditev od vseh omejujočih prepričanj, ki nam preprečujejo da bi začutili enost z vsem. Odsev tega občutka lahko za nekaj sekund doživimo v orgazmu, ko začutimo enost s svojim partnerjem in življenjsko silo, ki teče skozi nas. V tantri torej energijo orgazma uporabljamo kot sredstvo za širitev naše zavesti, kot sredstvo za doživljanje transcendence.

Tisti, ki mislijo, da je orgazem seksualen, niso ničesar razumeli. Ti ne poznajo orgazmičnih izkustev. Orgazem je vedno božanski. Orgazem ni olajšanje, orgazem je praznovanje. Orgazem je stanje v katerem se jaz - skozi drugega - srečam s celoto.

Bhagwan Shree Rajneesh

Seksualne tehnike predstavljajo le majhen del celotne tantrične filozofije, vendar so ravno te v zadnjih letih postale zelo popularne na zahodu, verjetno tudi zaradi krščanstva, ki zanika duhovno dimenzijo fizične ljubezni. Takšna poenostavljena tantra se predpisuje kot recept za zdravljenje seksualnih težav, kot nekakšna nuja za doživljanje kvalitetnejšega seksa, kot je postalo nuja poznavanje G točke in doživljanje več zaporednih orgazmov. Seveda je boljša takšna tantra, kot nikakršna tantra, toda tisti, ki se podajajo v tantro s takšnimi motivi, bodo dobili več, kot so morda pripravljeni prebaviti. S pomočjo tantričnih tehnik strast preobrazimo v ljubezen in seks v meditacijo. Tantrični orgazem povzroči:

  • Da se ustavijo modifikacije uma. /Joga je prenehanje modifikacij uma. Sutre o jogi – Patanjali/
  • Osvoboditev od preteklosti /samskare/ in prihodnosti /vasane/ – zavest je TUKAJ in SEDAJ.
  • Psihedelične vizije, ker se odprejo psihični centri v glavi.

PARTNERSTVO

S prečiščevanje nezavednih kompleksov našega uma vzpostavljamo bolj pozitiven odnos do sebe in drugih. V ekstatičnih doživetjih razvijamo zaupanje in globoko intimno povezanost s partnerjem. Tantra torej poglobi našo sposobnost povezovanja z drugimi in z našim partnerjem. Naša evropska kultura je razvila stopnjo človeške nedostopnosti in odtujenosti do take mere, da se vsakodnevno veča ponudba telefonskih seksualnih kontaktov in drugih zgolj »mehaničnih« seksualnih uslug, tako da tantra ponuja možnosti za globlje in dobesedno »bolj oprijemljive«, odnose med partnerji. Za nekatere - saj globoki duhovni aspekt seksualne tantre ni blizu vsem.

Tradicionalna tantra pa se ne ukvarja s partnerstvom in to je za zahodnjake tako nenavaden koncept, da ga mnogi interpretirajo kot »dovoljenje« za izživljanje promiskuitetnih seksualnih fantazij. Kljub temu tantra na zahodu lahko ponudi največ prav parom v okviru zaupanja in globoke intimne povezanosti stalnega partnerstva. V času množičnih ločitev in nevrotičnega iskanja »pravega«, nam pomaga odkriti globlji pomen ljubezni. Nauči nas, da ni potrebno, da postanejo medsebojne razlike osnova za konflikt, temveč da so lahko osnova za združevanje nasprotij, kot sta v tantrični kozmogenezi v večnem plesu združena moški in ženski princip.

Po tantrični razlagi sveta, se kozmos manifestira skozi večno prepletanje dveh osnovnih principov : zavesti / Šiva -moški princip/ in energije /Šakti -ženski princip/.V tej kozmogenezi sta moški in ženski princip enakovredna, kar se dobro sklada s sodobnimi feminističnimi težnjami. Po dva tisoč letnem prepričanju, da je ženska izvor vsega zla, ki ga prinaša krščanstvo, predstavlja tantrični koncept ženske, njeno ponovno ovrednotenje na vseh nivojih, tudi na metafizičnem. Za tantrika predstavlja ženska energija- moč/Šakti/, ki zasužnji in osvobaja, ki zastira in razkriva, ki zaslepi in razodene. Svet je njena igrača in njeno zrcalo. Božanska Šakti je inkarnirana v vsaki ženski, ki predstavlja živi oltar za oboževanje te božanske matere, ki zna nadomestiti logiko s čustvi, ramišljanje z občutki in pasivno opazovanje z aktivnim dotikanjem.

Moški princp / Šiva/, pa predstavlja najvišjo realnost, ki je čista zavest, čisti subjekt, celo brez koncepta Jaz, ali Jaz sem. Predstavlja absolut, voljo in čistost duhovnih nivojev. Šiva je inkarniran v vsakem moškem in v njemu ni dvojnosti, saj je zatopljen v blaženi združitvi s svojo Šakti. V tantričnih obredih moški in ženska poosebljata ta božanski par - Šivo in Šakti in se na tak način dopolnita, izpolnita in uravnovesita ta dva principa znotraj sebe. V Tantri se moški in ženska torej dopolnjujeta in imata enake možnosti za doseganje transcendence.

Vseh seveda ne zanima doseganje abstraktnih metafizičnih višav, toda tudi seksualni vidik tantre lahko vsakemu, ki se mu zdi vredno ukvarjati z njim, ponudi kaj dobrega. Od tega da lahko izboljša stik s svojim telesom, osvobodi seksualno energijo preteklih travmatičnih izkušenj, se nauči tehnik za zadrževanje ejakulacije, do ponovnega razmisleka o vlogi ženske in moškega, pa do filozofskega študija tradicionalnih tantričnih tekstov.

Polona Sepe / Ambikananda

 

« Nazaj na seznam člankov

Last Updated (Sunday, 16 April 2017 11:33)