Message

Tantra je star indijski filozofski sistem, opisan v več sto sanskrtskih tekstih /Tantre, Šiva Agame, Višnu Samhita, Šakta Nigama/, od katerih so mnogi še neprevedeni ali pa skriti v privatnih bibliotekah. Veliko teh knjig je napisanih v simboličnem jeziku, ki ga ne moremo razumeti brez ustne razlage kompetentnega učitelja. Med teoretiki prevladuje mnenje, da se je Tantra razvila iz Ved, mnogi iniciirani v tantrične redove, pa navajajo dokaze, da je obstojala že prej. Verjetno je najbolj pravilno če rečemo, da je izvor obeh, Ved in Tantre, izgubljen nekje v prazgodovini. Oba sistema sta se razvijala postopoma in vplivala drug na drugega, kadar sta prišla drug z drugim v stik.

 

Beseda tantra je sestavljena iz dveh besed: tanoti in trayati. Tanoti pomeni razširiti, stegniti, raztegniti, beseda trayati pa pomeni osvoboditi. Torej tan + tra pomeni razširiti izkustvo in zavedanje vsega in tako doseči duhovno znanje in osvoboditev. Tantra je poznana tudi pod imenom tantrika, kauladharma, kaulica ali kaula. Beseda kaula izvira iz besede kula, ki pomeni družina, družba ali skupnost. Nazive kaula, kaulica in kauladharma lahko torej razložimo kot pot skupnosti, pot družine, bratovščine ali bratstva. Beseda kula pomeni tudi »kozmična moč manifestacije« oz. »šakti«. Akula pa pomeni »zavest« oz. Šiva. Pot kaule je torej pot kozmične enosti Šive in Šakti. Spečo kozmično silo v človeku včasih imenujejo tudi kulakundalini. Kuladharma je torej sistem, ki prebudi kozmične sile in potenciale /kundalini ali Šakti/v človeku. Tisti, ki sledijo poti tantre se imenujejo tantriki, kaule ali kaulike.

Tantra je znanost spoznavanja neskončnega skozi končno. Vodi nas v izkustvo neskončnega s pomočjo omejenega sveta oblik. In ko enkrat vidimo neskončno v enem objektu, moramo narediti samo še majhen korak, da vidimo neskončno v vsem. Tantra nas uči kako spoznati in izkusiti makrokozmos preko mikrokozmosa. Tantra ponuja sredstva s katerimi spoznamo svojo božansko naravo in božansko naravo vsega. Je metoda, ki uporablja materialno, da se uglasimo z duhovnim, uporablja manifestirano, da bi spoznali nemanifestirano. Svet uporabi kot odskočno desko, ki nas vrže onstran, tja v neopisljivo. Namen tantre je, da razširi naša vsakodnevna izkustva, da polno živimo in uživamo naše življenje in to uporabimo kot pot k višjemu zavedanju. Zaobjema vse vidike življenja, pa naj bodo materialni, ali pa transcendentni. Tantra je sistem, ki nas resnično nauči polno živeti. Je orodje s katerim se lahko uspešno pomirimo z življenjem, njegovimi navideznimi pradoksi in se končno osvobodimo.

Tantra je pot heroja /Vira/, ki se ne boji in ne zavrača nobenega vidika življenja.
Tantrik išče osvoboditev /Moksha/ tako, da uporablja svoje telo kot orodje evolucije.

Dr. Jonn Mumford /Swami Anandakapila Saraswati/

Tantra ni nastala zato, da bi se odpovedali svetu ali mu ubežali. Nastala je zato, da bi lahko posvetno življenje izkoristili za to, da dosežemo višja stanja zavesti. To je duhovni sistem, psihološki sistem, psihični sistem in znanost življenja. Predvsem pa je to praktičen sistem, ki prinese rezultate in osebne izkušnje. Zrasel je iz izkušenj in razumevanja modrih ljudi, skozi stoletja. Tantra ni mirujoč sistem; to je sistem, ki se prilagaja potrebam časa. Tantrično prepričanje je, da bodo stari tantrični teksti izginili in da so bodo vedno pojavili novi, da jih nadomestijo. Bistvo tekstov bo ostalo isto, toda njihov izraz in odnos do prevladujočih družbenih okoliščin bo drugačen. Tantra se je spreminjala in razvijala skozi stoletja. Ni ostala vezana na trdno dogmo. Še vedno raste in se prilagaja sedanjemu času in bo rasla še naprej, ter se oblikovala v skladu s potrebami človeka v prihodnosti.

Polona Sepe / Ambikananda

 

« Nazaj na seznam člankov

Last Updated (Sunday, 16 April 2017 11:34)